Balkan Üniversitesi


Katılım Şartları: Bu ilana katılanlar Makedonya Yüksek Öğrenim kanunun gereklerini ve İngilizce diline iyi hakim olmaları şartlarını yerine getirmeleri gereklidir. Üniversitemizde Eğitim dili İngilizcedir. Ayrıca Balkan üniversitesi öğrencilerine % 100 Burs olanakları sunmaktadır.

Fakülteler
1.Fen TeknikFakültesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Bilgi Teknolojileri Bölümü
Fen Fakültesi İktisadi ve İdariFakültesi
Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü
Yönetimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler Bölümü
4.Diller Fakültesi
İngiliz Dili ve Amerikan Araştırmaları Bölümü
5. Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel sanatlar Fakültesi
Grafik Tasarım Bölümü
6. İngilizce Hazırlık Okulu

Türkiye öğrenci sınıfları için bölümler

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonomi:
Makro Ekonomi Makro Ekonomi
Ekonominin İlkeleri
Yatırımlar, Finans ve
Muhasebe:
Yatırımlar
Örgütlerde Finans
Muhasebe İlkeleri
Yatırım Planlaması
Kamu Yönetimi:
Kamu Politikası Süreci
Kamu Hizmetleri
Kamusal Finans
Kamu Yararına Çalışan
Yönetim Temelleri
Teknik Bilimler Fakültesi
Matematik
Cebir
Optimizasyon Metotlarına
İşletim Araştırmaları
Simulasyon
İstatistik
Olasılık ve İstatistiğe Giriş
Kamu Hizmetlerinde Sayısal Sorunlar
Karar Analizine Giriş Karar Analizine Giriş
Sosyal Bilimler için İstatistik
Bilişim Teknolojileri:
Programlama
Algoritmalar
Veri İletişimi ve Bilgisayar Ağları
Bilgi Sistemleri Tasarımı ve Yönetimi
Bilişim Teknolojileri:
Asistan
Fiziksel ve Kimyasal Fenomenler
Temel Mühendislik
Sanayi Araçları
Mühendislik Ekonomisi
İletişim Fakültesi
Halkla İlişkiler:
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Medya ve Toplum
Halkla İlişkilerde Yazışmalar
Balkan Tarihi
Medeniyetler Tarihi
Amerikan Tarihi I
İnsan Hakları Hareketi Tarihi
Halkla İlişkiler:
İletişim Becerilerine Giriş
İnsanlar arası İletişim
İletişim Teorileri
İletişim ve Anlamak
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar, Psikoloji ve Felsefe
Sanat ve Kültür
Reklâm Psikolojisi
Sanat Felsefesi
Masaüstü Yayıncılık
Resim, Yazı ve Şekiller
Teknik Resim ve Yazı
Fotoğraf
Tipografi
Görsel Teknikler

Lisan Fakültesi Lisan Fakültesi
İngiliz Dili, Tercüme ve Gramer:
Mesleki İngilizce
ABD'de Dil
Amerikan Edebiyatı
Amerikan Şiiri
Modern Amerikan Tiyatro ve Drama
Amerikan Sanatı

% 100 Burs olanakları Balkan Üniversitesinden Burs alma şansı 
2010/2011 Öğretim yılında Balkan Üniversitesinin sponsorları tarafından 50 öğrenciye BURS verilecektir. Balkan Üniversitesinde Burslar bölümlere şu şekilde dağıtılmıştır: Yönetim 5 Kişiye balkan Üniversitesinden Burs Kamu Yönetimi8, Kişiye balkan Üniversitesinden Burs Uluslararası Ekonomik İlişkiler 5 Kişiye balkan Üniversitesinden Burs Endüstri Mühendisliği 5 Kişiye balkan Üniversitesinden Burs Bilgi Teknolojisi 5 Kişiye balkan Üniversitesinden Burs Halkla İlişkiler 10 Kişiye balkan Üniversitesinden Burs İngiliz Dili ve Amerikan Çalışmaları10 Kişiye balkan Üniversitesinden Burs
Grafik Tasarım 7 Kişiye balkan Üniversitesinden Burs İşbirliği
Türkiye Sabancı Üniversitesi, İstanbul
Türkiye Yalova Üniversitesi Yalova,
Türkiye Trakya Üniversitesi Edirne,
Türkiye Trakya Üniversitesi, Edirne,
Türkiye Kırklareli Üniversitesi Kırklareli
Türkiye İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul
İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul,
Türkiye İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul
Türkiye Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul,
Türkiye Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul
Türkiye İstanbul Üniversitesi, İstanbul
Hersek Bosna International Universitesi of Sarajevo,
Sarajevo, Universitesi 
Üniversite Sırbistan Novi Pazar,
Epoka Üniversitesi, Tiran, Arnavutluk
FON University, Skopje,
Makedonya FON Üniversitesi, Üsküp, Makedonya
ÜSKÜP Belediyesi ile sözleşme genel bir işbirliği.
SARAJ/SKOPJE. / ÜSKÜP Belediyesi ile sözleşme genel bir işbirliği.