State Üniversty Of Tetova

Makedonya State University of Tetovo devlet üniversitesi

Bölümler:

1. İktisat Fakültesi 1000
2. Muhasebe
3. Finans
4. Bankacılık
5. Yönetim ve pazarlama
6. Ekonomi ve işletme
7. Turizm
8. Hukuk Fakültesi
9. Yargı Organı
10. İdari yönü
11. Gazetecilik
12. Tıp Fakültesi
13. Eczane
14. Revir
15. Genel tıp
16. Dişçilik
17. Güzel Sanatlar Fakültesi
18. Dramatik Müzik
19. Sanat
20. Drama
21. Felsefe Fakültesi
22. Tarih
23. Pedagoji
24. Psikoloji
25. Felsefe
26. Sosyoloji
27. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi
28. Fakültesi Filoloji
29. Arnavut dili ve edebiyatı ,
30. Makedon Dili ve Edebiyatı ,
31. İngiliz Dili ve Edebiyatı
32. Alman Dili ve Edebiyatı
33. Fransız Dili ve Edebiyatı ,
34. Merkezi diller için yabancı
35. Fen Fakültesi Uygulamalı
36. İnşaat
37. Mimarlık
38. Mekatronik
39. Ekonomik Mühendisliği
40. Matematik Fakültesi
41. Doğal Shkenave
42. Bilişim
43. Biyoloji
44. Fizik
45. Kimya
46. Matematik
47. Coğrafya
48. Ekoloji
49. Gıda Teknolojisi Fakültesi
50. Fakülte Yönetimi İşletme
51. İşletme
52. Kamu Yönetimi

Adres :

EuroStar Ukrayna Eğitim Merkezi